Opstapje

In samenwerking met de gemeente Rhenen zijn we in 2016 een pilot gestart om driejarige peuters de gelegenheid te bieden om één ochtend per maand met de ouder naar school te komen. Het programma ‘Opstapje’ wordt dan uitgevoerd door twee leerkrachten: de een is actief bezig met de peuter, de ander is in gesprek met een ouder over de brede ontwikkeling van hun kind. We willen hiermee een ouder een handreiking doen bij de opvoeding van hun peuter en ook een ouder onderling in gesprek brengen over opvoedingsthema’s. Voor de peuter wordt op deze manier de drempel naar de school verlaagd. Het enthousiasme van de deelnemers heeft ervoor gezorgd dat we dit programma structureel zijn gaan aanbieden.

We zijn erg blij dat deze kinderen de school kunnen bezoeken, voordat ze na de zomervakantie in groep 1 starten. Juf Drost en Juf Van Velzen heten u en uw kind van harte welkom op de volgende donderdagochtenden: D.V. 15 september 2022, 13 oktober 2022, 24 november 2022, 15 december 2022, 2 februari 2023, 9 maart 2023, 13 april 2023, 25 mei 2023 en 29 juni 2023. ‘Opstapje’ vindt plaats in het lokaal van groep 1A.