Privacy

De Eben‑Haëzerschool neemt de privacy van ouders, leerlingen en leerkrachten serieus.
De privacyregels zijn vastgelegd in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving.

Het volledige reglement kunt u hieronder openen en eventueel downloaden.

In het reglement is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen.